Ćíslo 4

 

SIEMENS a HEIDENHAIN největšími dodavateli TOSu

V červnu 1997 jsme společně s generálním ředitelem ing. Janem Rýdlem navštívili firmu Heidenhain Traunreut, který patří mezi čtyři největší výrobce systému a odměřování ve světě a firmu Siemens Erlangen.
Více »

V ohnisku zájmu: Nový program rozvoje

Jak to vypadá s novým programem rozvoje? Ke dni 30. 6. 1997 bylo na vedení podniku podáno celkem 96 nápravných opatření, což je nárůst za posledních 14 dnů o 33 nápravných opatření. Tímto dnem také končí lhůta pro podávání nápravných opatření spojených s jednorázovou odměnou 500 Kč, avšak je potřeba dál se dívat kolem sebe, protože je tady další část programu rozvoje, a to odměna za dosažení celkové úspory nákladů.
Více »

Spolupráce se Strojimportem pokračuje

Nedávná návštěva vedení a. s. Strojimport Praha se stala impulsem k napsání této úvahy, jejímž smyslem je přiblížit našim zaměstnancům obsah spolupráce s tímto podnikem pro zahraniční obchod. V červnu t. r. navštívil náš podnik generální ředitel a. s. Strojimport pan I. Čapek se svými náměstky paní S. Duškovou a panem R. Pospiszylem a ředitelkou obchodní skupiny 23 paní J Šlajchrtovou k projednání operativních otázek vzájemné spolupráce.
Více »

Jak na jakost? 3. pokračování - Jdeme správným směrem?

V předcházejících článcích jsme zadefinovali systém řízení v TOS Varnsdorf, jeho strukturu a formu popisu. Nedílnou součástí každého stabilního systému je „zpětná vazba“, tedy kontrolní mechanismus, zkoumající a korigujících okamžitý stav systému podle původních požadavků a očekávání. V naší firmě existují v zásadě tři způsoby, kterými je tato zpětná vazba zajištěna.
Více »

Workshopy

Volně navazujeme na článek Projekt správného řízení z č. 3/97. Celá akce probíhá za vydatné pomoci konsorcia poradenských firem, kterými jdou OTC, TRANSFORM a RMC. Z tohoto konsorcia nám byla přidělena jako hlavní poradkyně Dr. Alena Přidalová. Klíčový tým našeho podniku byl sestaven z 21 vedoucích pracovníků. Celá tato skupina se již několikrát sešla na pracovních schůzkách, tzv. workshopech, na kterých se definují problémy, způsoby jejich řešení a odstraňování. Průběh schůzek je následující: Po úvodní přednášce se celá pracovní skupina rozdělí do týmů, které řeší jednotlivé problémy. Učí se tak vlastně týmové práci. V závěru jednotlivé týmy předkládají svá řešení do všeobecné diskuse a obhajují výsledek své práce. Tyto materiály nám následně slouží k práci pěti týmů, které byly ustanoveny na prvních z workshopů. Zatím poslední workshop se konal 5. a 6. června. Tématem byl Program zlepšování zásad týmové práce a probírala se otázka projektu Programu úspor.
Více »

Úspěšný SK Slovan Varnsdorf

Před něco málo více jak rokem, přesněji na jaře 1996, rozhodla Valná hromada akcionářů TOS Varnsdorf o realizaci dalšího záměru podnikatelské vize, tentokrát zaměřeného na podporu společensky prospěšných aktivit v našem regionu. Spolu s oddílem kopané TJ Slovan firma založila novou společnost s názvem SK Slovan Varnsdorf s. r. o., s hlavním předmětem podnikání „provozování sportu“, především mládežnického fotbalu. Takže je nepřesné, hovoří-li se o TOS Varnsdorf jako o sponzoru varnsdorfských fotbalistů, neboť TOS Varnsdorf je majoritním vlastníkem společnosti, která fotbal ve Varnsdorfu provozuje. Jsme tedy jakýmisi garanty úrovně fotbalu v našem regionu.
Více »

Odborářský sloupek

S ukončením školního roku nastal pro naše děti čas prázdnin. Prožití tohoto období bývá různé, u naší odborové organizace je pak tradicí pořádání letního dětského tábora v rekreačním zařízení v Rovensku po Troskami. Přestože je RZ v nájmu, termín konání běhu LDT je zakotven ve smlouvě a nájemcem respektován.
Více »


Ke stažení

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2022 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies