Odborářský sloupek

Dnešní příspěvek bude zaměřen na podání informace k ustanovením přílohy Kolektivní smlouvy (KS), tzv. Mzdový předpis (MP).

Shoda byla nalezena v řešení těchto oblastí:

- Navýšení tarifní mzdy o 100,- Kč jako příspěvek zaměstnavatele k možnosti uzavření penzijního připojištění pro zaměstnance a tím zajištění příjmové renty v důchodovém věku.

- Poskytování příplatku za práci přesčas, za práci ve svátek, v sobotu a v neděli, v odpolední směně, v noci za znalost cizího jazyka a preferenční příplatek vybraným profesím.

- Vyplacení odměn za pracovní pohotovost, práci hasičských preventistů a zaměstnanců pověřených funkcí v CO.

- Vyplácení odměn při pracovních a životních výročích – při skončení pracovního poměru po nabytí nároku na důchod v rozsahu 3000 – 8000 Kč.¨

- Při dosažení doby zaměstnání ve společnosti 10 let a každých 5 let v rozmezí 1400 – 10 000 Kč.

- Stanovení minimální mzdy ve společnosti ve výši 3500 Kč.

- Podmínky při zajišťování průměrného výdělku k účelu náhrady škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání.

- Na poskytování příplatku za využití fondu pracovní doby – pololetně ve výši 2000 Kč.

- Vyplacení 13. platu při dosažení odpovídajícího hospodářského výsledku se zálohou v měsíci červnu a vyúčtováním v listopadu 1997.

Stručný výtah dohodnutých ustanovení KS a MP akciové společnosti by podle mne

měl posloužit zaměstnancům k zamyšlení, zda je potřebné být odborově organizován a tím byla zajištěna druhá strana kolektivního vyjednávání.

Závěrem chci jménem VZO a účastníků poděkovat p. Lukešovi, p. Martincovi a soukromému dopravci p. Nožičkovi za perfektní zajištění zájezdu rodičů s dětmi dne 1. června 1997 do Dvora Králové na ZOO-SAFARI. Pro 80 účastníků to byl velký zážitek a pro děti jistě dárek k jejich svátku.

Karel Sýkora

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies