HORIZONT aktuálně

Snížit náklady o 40 mil. Kč

Dosavadní vývoj účtu úspor nákladů je velmi příznivý. Úspora nákladů k 31. 5. 1997 činí 16.639 mil. Kč proti plánovaným. Největší měrou se na tom podílejí úspory materiálových nákladů, finančních nákladů, zkracování průběžné doby výroby a nákladů na služby. Na úsporu nákladů v těchto oblastech zaměřovalo vedení společnosti svou pozornost od počátku letošního roku, přičemž realizace úspor probíhala různou formou v rámci pracovní náplně jednotlivých úseků, buď změnou platebních podmínek, změnou termínů dodávek, regulací přísunu materiálu do výroby, restrukturalizací úvěrů apod.

Jsem si vědom, že ne každý zaměstnanec je schopen ušetřit miliony. Podstatnou roli sehrává a bude sehrávat přístup každého z nás k hodnotám společnosti a jejich maximálnímu využití.

L. Samuhel

Nápravná opatření přibývají

Ke dni 16. 6. 1997 bylo na vedení společnosti podán celkem 63 nápravných opatření. Vedením bylo přijato k dalšímu dopracování a odbornému posouzení 23 NO. Z těchto třiadvaceti bylo již 19 rozhodnuto o realizaci a vyplacení jednorázové odměny. Také je nutno uvést, že z celkového počtu bylo 13 NO zamítnuto, což je jen 21 %. Je vidět, že mezi námi je mnoho spolupracovníků, kterým záleží na dobrém chodu firmy. Vybízíme tedy i ostatní spolupracovníky, kteří se ještě nezapojili do ozdravného programu firmy, aby otevřeli své oči a pozorně se dívali na svém pracovišti i v okolí, kde by se dalo co zlepšit a zdali by to přineslo nějakou úsporu.

M. Říha

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies