Odborářský sloupek

V tomto příspěvku se blíže zaměříme na uzavřenou Kolektivní smlouvu pro letošní rok. Úvodem do problematiky kolektivního vyjednávání je třeba říci, že v naší akciové společnosti je pravidlem rozdělené předkládání návrhů. Návrh kolektivní smlouvy zpracovává VZO a předkládá jej vedení společnosti. Přílohu kolektivní smlouvy a její nedílnou součást tvoří Mzdový předpis, jehož návrh předkládá vedení akciové společnosti.

Kolektivní smlouva pro letošní rok byla dojednána a podepsána dne 16. prosince 1996. Pro zaměstnance naší společnosti je to zásadní dokument, který garantuje nároky, práva a zabezpečuje různé oblast potřeb. Vedení společnosti chápe KS jako prostředek k zachování sociálního smíru ve firmě.

Jistě nebude na škodu si připomenout některá dohodnutá ustanovení KS, která jsou námi chápána jako zcela samozřejmá věc.

Jedná se zejména o:

- 8hodinovou pracovní dobu bez dopadu na mzdu

- zajištění růstu mezd o 10 %

- pracovní volno s náhradou mzdy při výpovědi z organizačních důvodů

- výplatu odměn na odchodné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku při skončení pracovního poměru z organizačních důvodů zaměstnanci, jehož pracovní poměr trval 20 let

- jeden týden dovolené navíc

- placené volno pro ženy a osamělé muže pečující o děti do 15 let věku

- poskytování pracovního volna s náhradou mzdy nad rámec uvedený v nařízení vlády č. 103/94 Sb.

- řešení kvalifikace a rekvalifikace zaměstnanců

- řešení stížností a předcházení soudním sporům

- poskytování paušálního příspěvku za praní a údržbu pracovního oděvu

- tvorbu a čerpání sociálních nákladů.

Karel Sýkora

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies