Kdo jsme a co chceme

Rozbouřená vnitropolitická atmosféra, nefunkční vláda, pád koruny, růst úroků, prognózy snižování životní úrovně, růstu inflace a nezaměstnanosti a další téměř hororové zvěsti (a bohužel i fakta) jsou nám předkládány jako stěžejní problémy dnešního života. Tyto problémy nám sice komplikují situaci, ale nejsou nám vlastní a nemohou ohrozit naplnění našich cílů za podmínky, že je ponecháme stranou a budeme se plně věnovat práci a problémům v naší firmě. S tím nám nikdo nepomůže, to musíme udělat sami a máme na to. U Tosáků není skepse na místě. Patříme k nejúspěšnějším strojírenským podnikům v zemi, naše výrobky se dobře prodávají na světových trzích a víme jak dál – tak pojďme dál.

V minulých dnech byl vydán jeden z klíčových dokumentů společnosti – Firemní filozofie podnikání. Vznikl jako výsledek mnohých diskuzí a úvah vedení firmy a v dalších pracovních týmech. Jeho smyslem je jasně definovat – kdo jsme, jaké hodnoty uznáváme, čeho chceme dosáhnout a jakými prostředky. Nabízí nám všem přijmout jednotná pravidla a vytvořit podnikovou kulturu vybízející k chuti být nejlepší. Je to totiž jediný způsob jak obstát v silné konkurenci, jak zajistit prosperitu firmy a tím dosáhnout osobní jistoty a perspektivy, nebo jinak řečeno zvýšené imunity proti vládním a politickým nákazám.

V dnešním čísle zveřejňujeme jako speciální přílohu tento dokument spolu se strategickými cíli firmy v časovém horizontu roku 2000. Přejme si a udělejme něco pro to, aby zveřejnění podnítilo další diskusi a návrhy nejen k dokumentu, ale především k rychlejšímu řešení našich úkolů.

Ing. Jan Rýdl, generální ředitel

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies