Jak na jakost - 1. pokračování

Proč zase nějaký systém řízení do fungující a prosperující firmy TOS Varnsdorf?

Systém řízení jednoznačně definuje jednotlivé činnosti probíhající ve firmě, jejich vzájemné vazby a časovou posloupnost. To znamená, že každý zaměstnanec má k dispozici informace popisující jeho úlohu v daném procesu. Tento systém (vzato obráceně) jasně určuje pravomoci a odpovědnosti lidí za zdárné provedení jednotlivých procesů. S dobře fungujícím systémem řízení se tedy nemůže stát, že ve firmě vznikne vážný problém, jehož vyřešení zdánlivě nepřísluší nikomu.

To se ale ve fungující a prosperující firmě TOS Varnsdorf nestává. Nebo snad ano?

Co to pro nás vlastně znamená?

Tvorba a udržování systému je kontinuální proces, který se bezprostředně týká každého zaměstnance firmy. Systém řízení na jakékoli úrovni musí pracovat jako živý organismus. A tak jako život člověka je závislý na správném fungování jednotlivých orgánů, musí každý proces plnit svojí úlohu, přizpůsobovat se změnám (organizačním, legislativním,…), neboť jinak ohrožuje „život“ celé firmy. Každý z nás je totiž majitelem „svého“ procesu a je jediný kdo může ovlivnit jeho funkčnost, protože jej nejlépe ovládá. Znamená to tedy, že majitel procesu je odpovědný za jeho popis (včetně vstupů potřebných pro jeho práci) a neustálé zlepšování.

Ale každému vyhovuje, když mu diktují jak jeho činnost dělat. Nebo ne?

Kdo to všechno bude dělat, když každý z nás má práce nad hlavu a neví co dřív?

Je pravda, že tvorba, údržba a zlepšování procesů vytváří jisté nároky na časová fond a aktivitu jejich majitelů. Jste ale přesvědčeni, že vámi prováděné činnosti, důležité pro fungování „vašeho“ procesu jsou efektivní? Nemáte pocit, že řadu z těchto činností, které vám zabírají značnou část pracovní doby, děláte za někoho jiného? Jasně definovaná kompetence, dodržování stanovených pravidel spolu s „přívětivou“ komunikací mezi lidmi, jsou nejdůležitějšími předpoklady pro vytvoření příjemné pracovní atmosféry. Dostaneme se tak do situace, kdy nadbytečná operativa a věčné dohánění problémů budou nahrazeny řízenou činností.

Nám ale dnešní stav zcela vyhovuje. Nebo snad ne?

MOTTO:

Když chceš postavit loď, nezačni lidem rozdělovat úkoly pro shánění plánů, nástrojů, materiálu a výbavy, ale probuď v nich touhu po dálkách a širém moři.

-BRVA-

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies