Ani chladno ani horko

I když by titulek napovídal, že bude řeč o počasí, půjde spíše o věc s ním spojenou, o topení.

Po provedení plynofikace zdroje tepla pro vytápění objektů v Říční ulici se jistě každý zaměstnanec těšil, že tím bude odstraněn každoroční problém přechodových období, kdy dochází k přetápění nebo nedotápění objektů a na pracovištích je pak buď chladno nebo příliš teplo, ale nikdy ne optimální teplota. Docílení optimálního vytápění areálu v Říční ulici je obdobné jako optimálně vytápět rodinný domek, má však svá specifika vyvolaná především vyšším objemem otopné vody. Potřebný je dostatečný a pružný zdroj tepla, spolehlivé a patřičně dimenzované rozvody na zdroji a v místnostech.

V současné době je v areálu dokončen zdroj tepla a jsou položeny nové venkovní rozvody. Pro optimální vytápění tedy ještě schází dokončit regulaci tepla v jednotlivých halách (instalovat předávací stanice na vstupech topných rozvodů do jednotlivých objektů) a provést rekonstrukci vnitřních topných rozvodů.

Předávací stanice v jednotlivých objektech se budou (zjednodušeně řečeno) chovat takto: „primární okruh“ topné vody (venkovní rozvody) bude stále natopen na teplotu minimálně 70 stupňů Celsia a podle venkovní a vnitřní teploty si budou jednotlivé stanice připouštět teplou vodu do „sekundárního okruhu“ – vnitřních topných rozvodů.

Provozování kotlů v přechodovém období bez předávacích stanic by vedlo k jejich zničení. Teplota vstupní vody do kotlů totiž nesmí být menší než 65 stupňů Celsia, neboť při nižší teplotě dochází k rosení kotlů a tím k jeho značnému opotřebení. Časté rosení snižuje několikanásobně životnost kotlů a během dvou let by došlo prakticky k jejich prorezavění. Provozování kotlů v období, kdy je po ránu zima a odpoledne horko, na teplotě vyšší než 65 stupňů Celsia by zase vedlo ke značnému přetápění pracovišť a tím zvyšování provozních nákladů na energie. Snahou firmy je, aby se problém „přechodového období“ co nejdříve odstranil. Předpokládáme, že do zahájení topné sezóny bude dokončena další etapa – rekonstrukce předávacích stanic a regulace. Na podzim by pak tento problém neměl být již tak citelný.

Petr Frank

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies