V ohnisku zájmu: Kolektivní smlouva podepsána

Dne 30. října 1997 se sešli zástupci vedení společnosti a odborové organizace TOS VARNSDORF a.s., aby projednali základní dokumenty upravující vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci naší společnosti. Díky oboustranné vstřícnosti, vyplývající z úsilí podpořit společný cíl – posílení prosperity podniku a tím sociálního postavení zaměstnanců, se podařilo dohodnout konečné znění ustanovení těchto dokumentů.

Jaké hlavní změny oproti letošnímu roku obsahují?

Při dodržení plánovaného růstu produktivity práce bude zajištěn růst mezd o 10 %, nárůst bude realizován výplatou 13. platu se zálohou v měsíci červnu a vyúčtováním v listopadu 1998.

Mzdové prostředky vyplacené v roce 1997 jako 13 plat budou pro rok 1998 převedeny do nadtarifní složky mzdy tvořené z fondu střediska.

Každý zaměstnanec, který je pojištěn u penzijních fondů Zdraví a Průmyslového penzijního fondu, dostane na toto pojištění příspěvek od zaměstnavatele ve výši 300 Kč měsíčně.

Bude zvýšen tlak na omezování přesčasové práce, zejména ve dnech pracovního volna. Celozávodní dovolená byla stanovena na období od 3. do 14 srpna 1998, dále pak od 28. prosince 1998 do 3. ledna 1999. Posunutím letní dovolené na prvních 14 dní v srpnu došlo k sjednocení s Velvetou a. s.

Všem zaměstnancům, kteří projeví zájem, uhradí zaměstnavatel preventivní očkování proti chřipce.

Dále byla dohodnuta tvorba sociálních nákladů, jejímž účelem bude uspokojování sociálních potřeb zaměstnanců.

V nejbližších dnech bude zajištěn tisk příslušného množství těchto dokumentů, jež budou k nahlédnutí u vedoucích nákladových středisek, předsedů dílenských výborů a členů VZO.

Jan Rýdl
Karel Svoboda

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2022 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies