Jak jsou plněny firemní cíle

Ve 2. čísle Horizontu v červnu letošního roku jsme zveřejnili podnikatelskou filozofii akciové společnosti TOS VARNSDORF. Součástí byly i firemní cíle, tj. prioritní úkoly do roku 2000, jejichž dosažení je podmínkou naplňování představ o dlouhodobé prosperitě firmy. Důležitost těchto cílů chceme zdůraznit průběžnou veřejnou kontrolou na stránkách našich novin. Takže, co se podařilo za téměř půl roku v pěti základních oblastech?

1. Prosperita a výkonnost:

Vývoj podílu tržeb na zaměstnance signalizuje splnění cíle 2. mil. korun za rok 1997. Investice do výrobní základny včetně leasingu dosáhnou plánované výše 100 mil. Kč. Ztráty z nekvalitní výroby se i přes problémy v polovině roku drží v daném limitu, k 31. 10. 1997 byly nižší o 52 % oproti roku 1996. Úspory nákladů přesáhnou zlepšování kvality procesů plánovaných 40 mil. Kč.

2. Zákazník:

V USA rozvíjí své aktivity TOS AMERICA, která spolu s Omnitrade Machinery zajistí v příštím roce dle dohodnutých objemů minimálně stanovený obrat 5 mil. USD. V oblasti Jižní Ameriky, kde má TOS nového aktivního zástupce, je předpoklad splnění cíle v roce 1998. Po dlouhých letech byly prodány první tři stroje W 100 A do Ruska, kde se TOS snaží o nové obchodní zastoupení. Snížení počtu reklamací o 20 % meziročně je pro letošní rok ohroženo, přijatá opatření se promítnou až v delším časovém období. Přes již tradiční problémy s výrobou prototypu WH 105 budou veškeré záměry jak s vystavováním prototypů v Montrealu a Brně, tak i v náběhu sériové výroby splněny.

3. Pružnost a rychlost změn:

Na cílech roku 1998 v oblastech Factory, CAD/CAM a zpružnění výroby se průběžně pracuje a splnění nelze zpochybňovat. Právě tyto úkoly mají strategický význam a musí mít nejvyšší prioritu.

Nasazení strojů WHN 110MC a 130MC ve středisku 119 je zařazeno do plánu investic na rok 1998, ve fázi výběrového řízení je i dodávka portálového frézovacího centra. Alarmující však je neplnění termínů instalace a zprovoznění strojů WHN 130/110 v nářaďovně, kde musí být doladěna nová technologie. Vinu za tento stav nese jak výroba, tak i nákup a nářaďovna.

4. Zaměstnanci a firma:

Plán vzdělávání na letošní rok bude splněn, v přípravě je obdobný dokument na rok 1998. Motivační program firmy byl vyhlášen a zveřejněn.

V plánovaném termínu, tj. v prosinci 1997, budou předány do užívání nové centrální šatny – cíl splněn.

5. Město a region:

TOS podporuje sportovní aktivity, především fotbal. Nedaří se však naši podporu zúročit i ve sportovních výsledcích a tím i zájmu veřejnosti.

Do oblasti zdravotnictví věnoval TOS formou sponzorských darů zařízení v hodnotě 350 tis. Kč.

V oblasti kultury převzala firma patronát nad koncertní sezónou Městského divadla ve Varnsdorfu, kterou sponzoruje.

 

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že převážnou část záměrů se daří plnit. Je však škoda, že do úsilí o tyto cíle se nepodařilo zapojit většinu spolupracovníků, těm ostatním by pak tento fakt měl být výzvou. Teprve potom by bylo možno konstatovat, že vše probíhá dle záměrů a je v pořádku.

Jan Rýdl

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2022 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies