Číslo 12

 

Jak jsou plněny firemní cíle

Ve 2. čísle Horizontu v červnu letošního roku jsme zveřejnili podnikatelskou filozofii akciové společnosti TOS VARNSDORF. Součástí byly i firemní cíle, tj. prioritní úkoly do roku 2000, jejichž dosažení je podmínkou naplňování představ o dlouhodobé prosperitě firmy. Důležitost těchto cílů chceme zdůraznit průběžnou veřejnou kontrolou na stránkách našich novin. Takže, co se podařilo za téměř půl roku v pěti základních oblastech?
Více »

V ohnisku zájmu: Kolektivní smlouva podepsána

Dne 30. října 1997 se sešli zástupci vedení společnosti a odborové organizace TOS VARNSDORF a.s., aby projednali základní dokumenty upravující vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci naší společnosti. Díky oboustranné vstřícnosti, vyplývající z úsilí podpořit společný cíl – posílení prosperity podniku a tím sociálního postavení zaměstnanců, se podařilo dohodnout konečné znění ustanovení těchto dokumentů.
Více »

Klempírna se představuje

Objemem prací a množstvím komponentů představuje samostatné středisko klempírna důležitý faktor v technologické posloupnosti dokončovacích prací na krytování a tím ve výrobě všech vyráběných strojů ve firmě TOS VARNSDORF.
Více »

Havárie odstraněna

V neděli 2. listopadu večer došlo k přepálení silového kabelu z trafostanice do výrobního střediska těžká mechanika 117 v TOSu Varnsdorf. Havárie byla dosti problematická, neboť ani měřící vůz SČE nedokázal lokalizovat místo zkratového kabelu. Přesto se však v poměrně krátké době zásluhou schopností odborných pracovníků TOSu podařilo zkratované místo objevit. Závada se skrývala v těžko přístupném místě pod betonovým základem schodů v centrálních šatnách.
Více »

Závěrečný workshop

Ve čtvrtek 16. října proběhla závěrečná pracovní schůzka (tzv. Workshop) řídícího týmu projektu rozvoje manažerů a řízení lidských zdrojů v TOSu Varnsdorf.
Více »

Íránci se školili

Írán koupil v poslední době od a. s. TOS VARNSDORF tři stroje WHN 13 CNC, chystá se na nákup dalších a zcela vážně uvažuje také o koupi stroje WPD 130.
Více »

Výhodná nabídka

AR – stavební spořitelna nabízí zaměstnancům TOS VARNSDORF a.s. a jejím rodinným příslušníkům mimořádně výhodnou nabídku, kterou zveřejňujeme v plném znění.
Více »


Ke stažení

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2022 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies