Jak na jakost - úvod

Rádi bychom naše čtenáře v pravidelných intervalech v článcích pod tímto názvem přiměli k zamyšlení nad tématy, pro které se v naší firmě ustálil název „QUALICON“. Naším cílem je přiblížit některé pojmy a principy z oblasti zavádění, udržování a rozvoje systému řízení jakosti jako jednoho z nástrojů řízení firmy.

V polovině roku 1994 se vedení firmy rozhodlo zavést systém řízení jakosti podle mezinárodní normy ISO 9001. Vzhledem k probíhající privatizaci a vnitřní reorganizaci firmy bylo nutno stanovit přísná kritéria pro realizaci projektu (max. délka 14 – 16 měsíců, svobodná volba certifikačního orgánu). Na tyto podmínky přistoupila poradenská firma QUALICON s. r. o., Praha a v lednu 1995 byl celý projekt zahájen.

Po úvodním semináři a vstupní analýze byly ustanoveny pracovní týmy. Ty měly za úkol porovnat požadavky jednotlivých kapitol normy ISO 9001 se skutečným stavem procesů ve firmě, tyto procesy upravit do požadovaného stavu a popsat. Výsledkem byl vystavěný a dokumentovaný systém jakosti, splňující požadavky normy ČSN EN ISO 9001:1994, který v říjnu 1995 úspěšně prošel předcertifikačním auditem.

V této fázi projektu bylo rozhodnuto, že stávající systém řízení jakosti bude rozšířen nad rámec ISO 9001 tak, aby vznikl jednotný model řízení firmy. Základ tohoto systému vychází z definování tří stupňů firemních činností, které jsme nazvali aktivity, činnosti a procesy.

TOS VARNSDORF a. s. je první firmou v České republice, která má certifikovaný procesně orientovaný systém řízení (certifikační audit provedly v dubnu společnosti SQS – Švýcarsko a SKQS – Slovensko). V naší firmě byl tak položen základ systému řízení, který je připraven na další rozvoj směrem k ISO 14000, řízení lidských zdrojů, TQM a možná ještě dále.

-BRVA-

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies