Číslo 1

 

Slovo úvodem

Vážení spolupracovníci,

po delší době se vám opět do rukou dostávají noviny, jejichž hlavním posláním je informovat. Hlad po informacích ze života TOSu jsme pociťovali všichni, a proto se vedení společnosti rozhodlo tyto noviny vydávat. Obsahem budou zprávy o důležitých událostech v naší akciové společnosti, záměry pro budoucnost, informace o návštěvách a obchodních jednáních a zprávy ze všech úseků. Doufáme, že pomocí těchto novin dojde k postupnému vzájemnému sbližování všech útvarů a mnohdy i k pomoci při řešení problémů.
Více »

Nový program rozvoje

Před několika týdny vznikla v rámci projektu rozvoje manažerů a řízení lidských zdrojů (podrobněji se k tomuto tématu vrátíme v některém z příštích čísel) pracovní skupina, jejímž úkolem je aktualizovat základní rozvojové dokumenty společnosti a připravit je k širšímu seznámení a diskuzi uvnitř firmy. Součástí těchto dokumentů jsou i strategické cíle, tj. hlavní úkoly, na které se musíme zaměřit, chceme-li být skutečně nejlepší, tak jak jsme si předsevzali.
Více »

Návštěva ze Škody Plzeň

Dne 30. dubna jsme v našem podniku přivítali milou a zajímavou návštěvu pracovníků ŠKODA Plzeň, hlavního konstruktéra obráběcích strojů Ing. Pavla Vaňka a bývalého hlavního konstruktéra, v současnosti pracovníka obchodního úseku Ing. Alfréda Kořána. Závod Obráběcí stroje nese název ŠKODA MACHINE TOOL, s. r. o. Vztahy mezi konstruktéry obou našich firem se vždy vyznačovaly velkou otevřeností a ochotou ke vzájemné pomoci nebo předání informací o řešení konstrukčních problémů. Ve stejném duchu probíhala i tato návštěva. Hosté si s velkým zájmem prohlédli naše montážní haly a ocenili zvláště čistotu a „uhlazenost“ konstrukčního zpracování našich strojů. Uznání a respekt jsme sklidili za rozsah naší výroby, zvláště množství produkovaných strojů WHN 13 CNC.
Více »

TOS ve Finsku

V minulých dnech jsem na pozvání STROJIMPORTu a. s., a našeho finského zástupce KONEPALVELU navštívil Finsko. V této překrásné zemi tisíce jezer pracuje v současné době asi devadesát strojů z produkce TOS VARNSDORF, většinou k naprosté spokojenosti zákazníků.
Více »

Nové pracovní oděvy

Pracovní oděv, montérky a pláště, to je věc všedních dnů, které většina z nás nevěnuje zvláštní pozornost. Přitom vedle upraveného pracoviště právě oblečení zaměstnanců je prvním signálem návštěvníkům, jež něco o firmě již vypovídá. Chceme být firmou, která je známa svými špičkovými výrobky, řádem a pořádkem. Chceme však zároveň být firmou, která se stará o své zaměstnance.
Více »

Horizont aktuálně

Těsně před uzávěrkou, tzv. na poslední chvíli, jsme obdrželi informaci, že v akci Nový program rozvoje, o kterém píšeme v dnešním vydání na 1. a 2. straně, bylo již podáno 38 návrhů nápravných opatření, z nichž 21 přijato a 9 odměněno. K nejlepším navrhovatelům patří pan DVOŘÁK ze střediska 107, pan SLADKOVSKÝ a pan ČEPELÍK ze střediska 100. Kdo bude následovat další?
Více »

Jak na jakost - úvod

Rádi bychom naše čtenáře v pravidelných intervalech v článcích pod tímto názvem přiměli k zamyšlení nad tématy, pro které se v naší firmě ustálil název „QUALICON“. Naším cílem je přiblížit některé pojmy a principy z oblasti zavádění, udržování a rozvoje systému řízení jakosti jako jednoho z nástrojů řízení firmy.
Více »

Pro zlepšení prostředí

Nejvýznamnější stavební akci letošního roku v naší firmě je rekonstrukce budovy centrálních šaten a sociálního zařízení, kanceláří nákupu a nářaďovny. Dlouhodobým záměrem vedení společnosti je postupně rekonstruovat budovy podle jejich stáří, technického stavu a opotřebení, od střešních konstrukcí, fasád, až po případné vnitřní úpravy. První takto rozsáhle pojatou přestavbou se stává objekt centrálních šaten.
Více »

Odborářský sloupek

Pravidelné informace z odborového života, které budeme zveřejňovat v HORIZONTU, začínáme příspěvkem o práci výboru základní odborové organizace TOS Varnsdorf a.s.
Více »


Ke stažení

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies