Blue Competence

Naše společnost je od roku 2019 partnerem iniciativy Blue Competence.

Blue Competence vytváří rámec iniciativ, jejichž nositeli jsou společnosti ze sféry strojírenského průmyslu. Hostitel a účastníci uznávají, že zodpovědné využívání přírodních zdrojů a společenská odpovědnost firem jsou klíčovými součástmi firemní strategie. Tyto principy převádějí do reality prostřednictvím udržitelných produktů, udržitelné výroby a manažerských procesů. Trvalé zlepšování je základem pro pokračující vývoj udržitelných řešení. Naše chápání trendů udržitelného rozvoje je založeno na principech ekonomického úspěchu, poctivosti, respektu a odpovědnosti a zahrnuje společenské, ekologické a ekonomické dimenze. Implementace a zlepšování udržitelných řešení a procesů jsou základními cíli, o které usilujeme.

Výhradním hostitelem iniciativy Blue Competence je německý strojírenský svaz VDMA.  

Účastníky této iniciativy jsou členské organizace VDMA a také CECIMO (evropské sdružení pro spolupráci v průmyslu obráběcích strojů). Členské organizace CECIMO jsou oprávněny uzavírat dohody o používání ochranné známky Blue Competence se svými členskými firmami.

Členy Blue Competence se mohou stát společnosti, které dále splňují následující podmínky:

  • Musí být výrobci obráběcích strojů nebo jejich subsystémů a musí být v zemi sídla příslušné asociace (v České republice je to Svaz strojírenské technologie - SST) aktivní alespoň ve dvou ze tří oblastí tj. konstrukce, výroby a montáže, prodeje.
  • Musí být členy členského svazu CECIMO.

Díky našemu členství ve Svazu strojírenské technologie, který je členem CECIMO, jsme partnerem s oprávněním používat registrovanou ochrannou známku Blue Competence.

 

 

Zásady udržitelnosti odvětví strojírenského průmyslu:

 

PRINCIPY STRATEGICKÉ:

1. Udržitelnost je klíčovou součástí strategie naší společnosti.

2. Prostřednictvím udržitelných obchodních programů vytváříme solidní hodnoty a zajišťujeme podnikatelský úspěch.

3. Naše technologie a řešení podporují světový udržitelný rozvoj.

 

PRINCIPY OPERATIVNÍ:

4. Udržitelné myšlení a jednání je reprezentováno našimi procesy a produkty.

5. Jednáme s ohledem na přírodní zdroje a prosazujeme ochranu klimatu.

6. Naši zaměstnanci jsou naším nejcennějším aktivem. Podporujeme jejich angažovanost a zapojení.

7. Stavíme se za dodržování lidských práv.

 

PRINCIPY KULTURNÍ:

8. Naše společnost je přirozeným prostředím.

9. Přejímáme odpovědnost za svůj region.

10. To, co slíbíme, také splníme.

 

PRINCIPY KOMUNIKAČNÍ:

11. Spolupracujeme se všemi účastníky.

12. Transparentně šíříme informace o našich udržitelných aktivitách.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2020 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.