Nové sazby pojistek odpovědnosti

V souvislosti s uzavřením smlouvy na nové pojistné období informujeme o možnosti sjednání pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli.

Jedná se o pojistnou smlouvu uzavřenou mezi společností TOS VARNSDORF a.s. a Kooperativa pojišťovnou, a.s., ze které je možno uplatnit náhradu způsobené škody na majetku zaměstnavatele. Rozsah pojištění je rozdělen dle toho, zda se vztahuje nebo nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s řízením dopravního prostředku, územně pak na Českou republiku nebo celý svět. Limit představuje maximální pojistné plnění, které se určuje zákonným omezením, tj. 4,5 násobkem průměrné hrubé měsíční mzdy. V případě vzniku pojistné události je veškerá administrativa spojená s jejím vyřízením zajištěna za pojištěného v rámci interního řešení škody. Spoluúčast pojištěného činí 10 %, min. 1 000,- Kč z výše uplatňované škody. Pojištění lze sjednat kdykoliv během roku, více informací Vám podá Bc. Eliška Volšičková, DiS., linka 470.

 

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234