číslo 5

Číslo 5 ročníku 20 (celkově číslo 266) vyšlo v pátek 22. července 2016 v nákladu 500 výtisků.


HORIZONT, firemní noviny, vydává TOS VARNSDORF a.s., IČO 27327850.
Řídí redakční rada: předseda Ing. Ladislav Plaňanský (technický redaktor, sazba), členové redakční rady: Milan Junek, Martin Maštrla a Vladislava Beranová. 
Adresa redakce: TOS VARNSDORF a.s., Redakce HORIZONT, Říční 1774, 407 47 Varnsdorf, tel.: 412 351 210, e-mail: horizont@tosvarnsdorf.cz
Tiskne Tiskárna Š & Š Šedivý Krásná Lípa

Setkání vedení společnosti se zaměstnanci
Červnové setkání vedení společnosti se zaměstnanci proběhlo opět ve spojených školících místnostech Školicího střediska. Stalo se tak ve čtvrtek 23. června. Stejně jako v prosinci loňského roku si novinky a závažnější informace přišlo poslechnout téměř 100 zaměstnanců.
 
Jaký byl TOSday 2016
Ve čtvrtek 16. června 2016 se uskutečnil v areálu TOS VARNSDORF tradiční Zákaznický den TOSday 2016. Předcházela mu středeční celosvětová konference obchodních zástupců, kterou pod názvem TOSmeet již potřetí společnost uspořádala ve spojených místnostech Školicího střediska. O této významné odborné akci najdete informace v jiném článku tohoto čísla.
 
TOSmeet 2016
Pokud chce firma TOS VARNSDORF a.s. patřit k celosvětovým leadrům ve výrobě a prodeji strojů s horizontálním uložením vřetena, pak musí splnit dva základní požadavky. Za prvé mít konkurence schopný produkt po stránce technické a cenové, za druhé mít fungující celosvětovou prodejní síť. První podmínku splňujeme a co do počtu ročně vyrobených a prodaných strojů jsme v naší kategorii v Evropě číslo jedna. Ke splnění druhé podmínky je určeno setkání s našimi dealery z celého světa pod názvem TOSmeet.
 
Pochvala montérům
Poděkování p. Zdeňka Bobka z firmy TMH Tosmaschinen GmbH za práci techniků servisu.
 
Výzva
Zaměstnanci společnosti TOS VARNSDORF současní i bývalí, stejně tak přátelé a příznivci firmy si za mnoho posledních let zvykli na to, že je celým rokem provází speciální firemní stolní kalendář.
 
Aktualita - vyhodnocení sociometrického šetření
Ve dnech 13. a 14. června 2016 bylo ve společnosti TOS VARNSDORF uspořádáno již třetí sociometrické šetření, známější pod přívětivějším názvem anketa. V den uzávěrky tohoto čísla (tedy 21. července 2016) jsme se dozvěděli výsledky této ankety.
 
Z tiskové zprávy Svazu průmyslu a dopravy ČR
Téměř dvě desítky zástupců firem působících ve Šluknovském výběžku se počátkem června sešly ve strojírenském podniku TOS VARNSDORF, aby zde diskutovaly o problémech podnikání v regionu. Jednání svolal Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Klíčovým tématem bylo vedle nedostatku kvalifikovaných pracovníků zejména zásobování Šluknovského výběžku elektrickou energií a možnosti řešení.
 
Na dovolernou
Redakce firemních novin HORIZONT vám přeje co nejpříjemnější prožití dovolené, načerpejte síly na druhé pololetí, prožijte ty dva týdny se svými blízkými a tam, kde to máte rádi nebo kde se vám bude líbit.
 

Ke stažení

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234